Contignü prinzipal

Impressum

Cun si presënza tla rë (web) ulëssa la defensuria popolara Dr.a Gabriele Morandell ti pité ai zitadins dla Provinzia, ma nce ai vijitadëures che vën da oradecà nfurmazions de utl sun la defenüda zivica.

Editëur

Cunsëi provinziel de Südtirol
Plaza Silvius Magnago 6
I-39100 Balsan

Tel. +39 0471 946 111
Fax +39 0471 973 468
E-mail: info@landtag-bz.org
Zertifizierte E-Mail-Adresse 

Defensuria popolara
Gabriele Morandell
Strada Cavour 23/c
I-39100 Balsan
Tel. +39 0471 946020
Fax +39 0471 946039
E-mail: post@volksanwaltschaft.bz.it

Realizaziun

Südtiroler Informatik AG
Streda Siemens 29
I-39100 Balsan

Respunsabltà y deliededa

La defenüda zivica de Südtirol mët a disposizion nfurmazions sun si cumëmbri, si organs y sun si lëur se purvan for che chësta nfurmazions sibe atueles y prezises. Scebën che l vën metù verda dassën, ne iel nia puscibl sëurantò la respunsabltà per la curetëza dla nfurmazions. Per l cuntenut dla plates cunliedes tres "link" ie mé si gestores respunsabli. Tl nteres de na ufierta for mieura tl Internet perions bel de nes prejenté prupostes y mpulsc, acioche pudon adaté nosta plates tla rë mo miec a Vosc bujëns.
Prupostes prëibel a: edv@landtag-bz.org

Links ala defenüda zivica

Duc i zitadins y a duta l'aziendes daussa, sce i l uel, mëter ite sun si plates tl Internet cunliamënc (links) ala plates y ai servijes dla defenüda zivica, sce chësta cundizions vën tenides ite:

  1. L link gëura na plata nueva y redimensciunabla a plajëi, te chëla che l vën mustrà su la rissa cun l'adres.
  2. L cunliamënt muessa mustré su na plata ntiera y no mé na pert dl cuntenut.
  3. L test al cunliamënt, muessa dé sëura avisa de chiche ie la plata cunlieda.
  4. Plates dla defenüda zivica, o pertes de chëstes, ne daussa te degun cajo nia unì metudes ite te frames o plates furestes

Normes sura la proteziun dles dates personales

Normalmentër chanche vijitëis la homepage dl Consëi provinzial, n'él nia debojëgn de dè dant Ostes dates personales. Chëstes vëgn registrades, unicamënter sce ares vëgn spezificades da Os (ince sce an adora formulars e-mail).

Dötes les dates personales indicades por i fins suranominà vëgn tratades aladô dles normes en forza sura la proteziun dles dates personales (decret legislatif dl 30 de jügn 2003, n. 196 «Codesc söla proteziun dles dates personales»).

Alado di articui 7-10 dl decret legislatif dl 30.6.2003, n. 196, podëis damané l azès a Ostes dates, a estrac y informaziuns y - sce preodü dala lege - pretënder che ares vëgnes atualisades, straihades, mudades te na forma anonima o sarades.

Pröma plata