Contignü prinzipal

Olâ podunse pa ester d’ütl

Chestiuns generales di zitadins

Tles chestiuns generales di zitadins é la sconanza y la promoziun di dërć y di interesc di zitadins defrunt al'aministraziun publica nosc pröm travert. Te chësc ćiamp d'ativité proponunse chisc sorvisc:

  • Azetaziun y ejaminaziun dles lamentanzes y informaziuns sura i resultać dla ejaminaziun
  • Individuaziun de manćianzes caje por caje y ćiarè de les eliminé
  • Informaziuns porsura i dërć y i dovëis dl zitadin.

Por ester bugn da ademplì indortöra les funziuns suradites, ti surandà la defensuria popolara a espertes compić spezifics cun le pëis sön prioritês. Chësc vel dantadöt por chestiuns che reverda jënt atempada, le setur ambiental, porsones andicapades y les chestiuns di imigrà.

Domandes di paziënć

Tl ćiamp dles chestiuns di paziënć é nosc travert la sconanza y le reconescimënt di dërć y di interesc dles zitadines y di zitadins che anuzëia te Südtirol les prestaziuns dl sorvisc sanitar. Tl ćiamp dla sanité pitunse chisc sorvisc:

  • Azetaziun y tratamënt dles lamentanzes y informaziun sura i resultać dl'ejaminaziun
  • Pian ia dai caji singui de manćianzes o d'inconvegnënzes y propostes d'eliminaziun
  • Informaziuns porsura i dërć y i dovëis di zitadins. 

Por le tratamënt dles chestiuns di paziënć él bele da deplü agn incà gnü inćiarié na esperta por les chestiuns di paziënć. Dlungia les ores d'udiënza ti ofizi a Balsan, tëgn la responsabla ores d'udiënza inće ti ospedai de Balsan, Maran, Porsenù y Bornech.
L'ofize de intermediaziun tles chestiuns de responsabilité zivila di doturs por la proteziun di paziënć completëia la defenüda di paziënć.

Pröma plata